Lääkäreiden sopimusneuvotteluissa vihdoin ratkaisu

Tämän vuoden neuvottelut työehtosopimuksista olivat vaikeat. Kunnallisten sopimusten rakenne on sellainen, että pelkän Lääkärisopimuksen hyväksymisellä ei ollut käytännössä mahdollista edetä. Pohjalle tarvittiin hyväksytty KVTES (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus), joka sisältäisi lääkäreitäkin koskevat yleiset palvelussuhteen määräykset.

SOTE-uudistus, pandemian kerryttämä hoitovelka, sekä hyvinvointialueiden perustaminen ovat asettaneet suomalaisen terveydenhuollon poikkeuksellisten haasteiden eteen.

Sopuun päästiin prosessissa, jossa olivat mukana sekä valtakunnansovittelija, etä sovittelulautakunta. Lääkärilehti näkyy olleen ensimmäinen, joka julkaisi aiheesta artikkelin. (https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/sopimusneuvottelut-vihdoin-maaliin/)

Uuden sopimuksen myötä paikalliset mahdollisuudet järjestää päivystystä joustavasti paranevat. Lääkärit ovat mukana vuoteen 2027 ulottuvassa palkkaohjelmassa yhdessä muiden kunta-alan työntekijöiden kanssa. Ratkaisulla parannetaan lääkärityövoiman saatavuutta ja siten julkisen terveydenhuollon toimivuutta.